ÅRETS DIABETESSKÖTERSKA - AGNETA LANTZ!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 14 :e DECEMBER, 1996 vid 08 - tiden

ÅRETS DIABETESSKÖTERSKA - AGNETA LANTZ!
I samband med diabetessköterskemötet före Riksstämman 1996 korades ²Årets diabetessköterska² och för nionde gången utdelades priset resa och uppehälle till EASD eller IDF-möte. I samförstånd med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård och Bayrer fick Agneta Lantz, Diabetescentrum, Sahlgrenska, Göteborg priset.

Detta är en utmärkelse, och pristagaren skall utmärkts sig genom ett mycket gott arbete och engagemang på sin arbetsplats. Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård godkänner den nominerade kandidaten, och beslutet var enhälligt.

Agneta Lantz har en gedigen bakgrund inom medicin och kirurgi, kursledare på vårdhögskolan, diabetesundervisning för olika personalkategorier inom kliniken. Omdömet är att Agneta är en mycket uppskattad kursledare som med stor kunskap och känsla inom sitt område kan entusiasmera kursdeltagarna till bra studieresultat. Sedan 80-talets början har årets diabetessköterska arbetat inom diabetesvården och är sedan flera år ledande diabetessköterska på diabeteskliniken vid Sahlgrenska Sjukhuset. Agneta har fått följande omdöme av sin chef: Hon har en bred klinisk kunskap och kompetens med god organisationsförmåga. Vidare är hon mycket omtyckt av patienterna och har ett brinnande intresse för patientutbildning enskilt och i grupp. Sammanfattningsvis en ledargestalt som med stort patos med empati kan leda sin grupp och är ett föredöme för diabetessköterskekåren. Slut citat.

Red gratulerar!
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: ÅRETS DIABETESSKÖTERSKA - AGNETA LANTZ!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]