Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV TRYCKPRESSARNA ÄR STOPPADE! DEN 05 :e DECEMBER, 1996 vid 18 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV Ake Lernmark DEN 05 :e DECEMBER, 1996 vid 07 - tiden

TRYCKPRESSARNA ÄR STOPPADE!
Tack för ovan bidrag. Svensk Förening för Diabetologi (SFD), som innehaft
huvudredaktörskapet genom Christian Berne och Carl-David Agardh, har
27/11 beslutat att påverka Socialstyrelsen att vänta några veckor med
upptryckningen för att få med WHO´s reviderade nivåer av Faste-Be-glukos
för diagnostik av diabetes. En lägre nivå än 6.7 mmol/l väntas.

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]