Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Melcher Falkenberg DEN 30 :e NOVEMBER, 1996 vid 19 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES INSÄNT AV Christian Berne DEN 29 :e NOVEMBER, 1996 vid 19 - tiden

De Nationella riktlinjerna för vård och behandling av patienter med diabetes mellitus berör sekundär- och tertiärprevention. Primärprevention avseende typ 2 diabetes bör inkluderas.

Vår moderna livsstil med mycket stillasittande och matvanor som ofta leder till övervikt ökar risken att utveckla diabetes typ 2.

Data finns nu som visar på möjligeheten att förebygga insjuknande i diabetes typ 2. Primärprevention kan delas upp i en befolkningsstrategi med allmänna hälsobefrämjande åtgärder och en högriskstrategi riktad mot individer i risk att utveckla sjukdomen.

Företrädare för diabetesvården kan verka i samhället för att informera om vikten av hälsobefrämjande åtgärder. Regelbunden motion och matvanor som förhindrar utveckling av övervikt kan förebygga utveckling av diabetes typ 2.

Primärvården har i det dagliga arbetet goda förutsättningar att identifiera personer i risk att insjukna i diabetes typ 2: Personer med familjehistoria för diabetes typ 2, överviktiga och bukfeta, de med låg fysisk aktivitet, blodtrycksjukdom, hjärt-kärlsjukdom, lipidrubbningar, tidigare graviditetsdiabetes och nedsatt

glukostolerans.

Ärftlighet är en betydande riskfaktor för att utveckla sjukdomen. Primärvården, där majoriteten av personer med diabetes typ 2 får sin behandling, har här en möjlighet att använda dessa patienter som informationsbärare om den ökade risk deras syskon och vuxna barn har att insjukna. Dessa kan rekommenderas regelbunden fysisk

aktivitet, reducera eventuell befintlig övervikt eller förhindra överviktsutveckling samt uppmanas att få blodsockerkontroll utförd i samband med allmän hälsokontroll.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]