NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Christian Berne DEN 29 :e NOVEMBER, 1996 vid 19 - tiden

NATIONELLA RIKTLINJER FÅR VÅRD OCH BEHANDLING
AV PATIENTER MED DIABETES MELLITUS
har nu kommit på Internet.
http://www.sos.se/mars/nat/natflik.htm
Håll till godo!

Underecknad har tillsammans med CD Agardh fungerat som huvudexpert-
er. Jag är intresserad av synpunkter. Tanken är att riktlinjerna
kontinuerligt skall uppdateras för att hålla sig a jour med den
medicinska utvecklingen.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD & BEHANDLING AV PATIENTER MED DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]