Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Karin Lorenz, journalist DEN 22 :e NOVEMBER, 1996 vid 21 - tiden

SOM REPLIK PÅ: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp! INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 19 :e NOVEMBER, 1996 vid 22 - tiden

Begreppet Individ är så pass opersonligt, kallt och könlöst. Jag tror
inte att någon skulle reagera positivt på ordet och vårt mål är
ju att alla skall känna sig omhuldade, eller hur?

Synpunkter?

MVH
Karin Lorenz
Sv Radio Tv
Karlstad
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]