INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 19 :e NOVEMBER, 1996 vid 22 - tiden

Vid ett diabetesmöte i Köpenhamn diskuterades nyligen att patienter
med diabetes med dagens diabetesbehandling är besvärsfria och styr
oftast utan problem sin insulinbrist. Ur integritetssynpunkt
föreslås, enligt erhållen INFO från Kollega, att nedan begrepp
nyttjas:

PEOPLE WITH DIABETES eller INDIVID MED DIABETES

Vidare delade man in diabetes i fyra typer
* typ 1 diabetes
* typ 2 diabetes
* typ 3 diabetes = anhöriga
* typ 4 diabetes = diabetesteamet kring individen med diabetes
och övriga individer

NhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: INDIVID MED DIABETES - ett nytt bättre begrepp!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]