RÅD TILL EN SEGLARE MED TYP 1 DIABETES ...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Gunilla Nogéus DEN 12 :e NOVEMBER, 1996 vid 22 - tiden

RÅD TILL EN SEGLARE MED DIABETES FRÅN
EN JORDENRUNTSEGLARE MED DIABETES

Bästa Läsare!

Under 2 år drygt har vi seglat med en 9 meter
lång segelbåt jorden runt och är nu ute i Japanska
sjön på väg mot Japan. Ett par goda råd att ge till
andra intresserade från diabetessköterskor och läkare
till den intresserade - eller om Du läser som patient
direkt på Internet
1. Segla inte ensam
2. Segla med någon som Du känner Dig och kan se på Dig när Du
blir hypoglykemisk
3. Hjälps åt att komma ihåg tider + mat
4. Ät alltid ordentligt - noga med tiderna
5. Lär Dig Din sjukdom
6. Testa - framförallt inför dåligt väder
7. Flera blodsockerapparater för hemmabruk är lätt att
använda även för seglarkompisen
8. Förvara insulinet vid rätt temperatur
9. Insulinpenna med udda antal, en-enhetsinställning, enheter
ger möjlighet till finjustering
10. Ha reserv av pennor, spetsar och insulin
11. Pennor med olika färg för måltids- och kvällsinsulin
12. Nattvakter = mindre nattinsulin - testa
13. Värme = risk för insulinkänning
14. Hårt väder = risk för insulinkänning
15. Ha glukagon mombord

Du kan mer än Du tror

ATT SEGLA = ATT MÅ BRA

Gunilla Nogéus
Japanska Sjön
Hemma igen i Sverige 1998 ...
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: RÅD TILL EN SEGLARE MED TYP 1 DIABETES ...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]