EVIDENCE-BASED DIABETIC MEDICINE

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 03 :e NOVEMBER, 1996 vid 21 - tiden

TILL RED HAR KOMMIT NEDAN BIDRAG
För tillfället är det populärt att diskutera
evidence-based medicin. En definition kommer här!
_______
What is Evidence Based Medicine?
Evidence Based Medicine (EBM) has been defined by
researchers at McMaster University as an
approach to practising medicine in which the
clinician is aware of the evidence in support
of her clinical practice, and the strength of that evidence.
Evidence based health care (EBC) is the collection,
interpretation, and integration of valid, important
and applicable patient-reported, clinician-observed,
and research-derived evidence.
______
NyhetsINFO
RedREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: EVIDENCE-BASED DIABETIC MEDICINE
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]