Re: LÄCKANDE INSULINPUMP-SLANGAR ...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 02 :e NOVEMBER, 1996 vid 11 - tiden

SOM REPLIK PÅ: LÄCKANDE INSULINPUMP-SLANGAR ... INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 26 :e OKTOBER, 1996 vid 22 - tiden

Handikappinstitutet har meddelat
08 620 17 00 tfn
08 739 21 52 fax
ANMÄLAN VID HJÄLPMEDELSANSVARSFRÅGA skall göras till
* Socialstyrelsen
* Kopia till Handikappsinstitutet
Ansvar för produkten har alltid tillverkan eller leverantören
förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen
_____
NyhetsINFO
RedREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: LÄCKANDE INSULINPUMP-SLANGAR ...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]