Re: Re: EGENVÅRD VID DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Anders Hernborg distr.läk Laholm DEN 30 :e OKTOBER, 1996 vid 21 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: EGENVÅRD VID DIABETES INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 30 :e OKTOBER, 1996 vid 18 - tiden


Hej Stig,

Du skrev bl a: "Innehållet är okontroversiellt och är i praktiken
så som det fungerar."
Nja, då tror jag att Du är ngt optimistisk. Jag tror nog ändå att ute i landet fortfarande finns en del traditionalister och diabetes-poliser, som känner sig hotade av kunniga självständiga och krävande patienter.
Det är en långsam process att ändra på attityder i vården både hos vårdgivare och "patienter". Urban har gjort stora insatser att med god pedagogik lära ut god pedagogik och jag strävar på enligt dessa intentioner mot rörligt slutmål, men jag kan inte ens hos mig påstå att "ipraktiken är det så det fungerar".
Men med duktiga patienter som pådrivare är vi nog på väg åt rätt håll!

Hälsningar fr Laholm horisont
Anders H
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: EGENVÅRD VID DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]