Re: EGENVÅRD VID DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 30 :e OKTOBER, 1996 vid 18 - tiden

SOM REPLIK PÅ: EGENVÅRD VID DIABETES INSÄNT AV Prof Urban Rosenqvist DEN 28 :e OKTOBER, 1996 vid 08 - tiden

Urban, Tack för ovan värdefulla inlägg i debatten!

Innehållet är okontroversiellt och är i praktiken
så som det fungerar. Dessutom förstärks patientrollen
ytterligare genom införande av den individuella
vårdöverenskomelsen från 970101 - helt i överensstämmelse
med ett ökat egenansvar som individ. Studiecirklar är bra!

Red
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: EGENVÅRD VID DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]