Re: NYA VERKNINGSMEKANISMER FÖR GLUKOS OCH GLIBENKLAMID

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Stefan Flensburg DEN 17 :e FEBRUARI, 1999 vid 20 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NYA VERKNINGSMEKANISMER FÖR GLUKOS OCH GLIBENKLAMID INSÄNT AV Åke Sjöholm DEN 31 :e JANUARI, 1997 vid 22 - tiden

Den neotroniska metafysiska balansen kan endast uppmätas vid
optimala förhållanden ,så som vid normal sömn.Då hjärnan utsöndrar
det enzym som gör det möjligt att utföra en undersökning eller
omöjligöra den.Där vid sagt att det är fullständigt indivduellt
beroende på patientens välvilja och förståelse om ett experiment
ska utföras.Är själv diabetiker sen en tid tillbaka och har utfört
vissa experiment med mig själv. Och funnit att det är av största
vikt att sömnen bibehålls.

Vänligen Stefan Flensburg




REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NYA VERKNINGSMEKANISMER FÖR GLUKOS OCH GLIBENKLAMID
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]