Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Stefan Flensburg DEN 17 :e FEBRUARI, 1999 vid 19 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes INSÄNT AV Ann-Louise Berg fortsättning DEN 27 :e DECEMBER, 1996 vid 20 - tiden

Att tala om välbefinnandet när det gäller diabetiker,så är det
i huvudsak sömnen och givetvis kosten som är av största betydelse.
Jag för min personliga del har märkt att en icke god natts sömn
är lika med en sämre nästa dags rytm både vad det gäller lusten
att inta den behövliga kosten för att må normalt och att
fungera normalt och så som den sexuella lusten som har fått
sig en törn som vid alla sjukdomsfall är känt.Vi vet ju alla
att mår inte själen bra så mår kroppen inte heller bra.Och vi är
ju ändå beståndsdelar av universum med alla kemikalier som den
innehåller.
Jag är vid gott typ-1 mod och hoppas att inom snar framtid få
skåda ännu bättre framsteg inom detta ämne.Men tillsvidare är
jag nöjd med den typ av medecinering som finns.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]