Re: Re: 1.8 miljoner svenskar behöver kostutbildning

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Torwald Åberg DEN 30 :e NOVEMBER, 1998 vid 22 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: 1.8 miljoner svenskar behöver kostutbildning INSÄNT AV Roland Bloom DEN 15 :e SEPTEMBER, 1998 vid 03 - tiden

Hej Roland
Tack för ditt fina brev och jag gratulerar till ditt goda resultat.
Du har visat att man själv med en god vilja och diciplin kan klara även
en svår diabetes. Du minskar därmed riskerna att få svåra följdsjukdomar
som blindhet, hjärt och kärlsjukdomar mm. DietCoach är för många en
hjälp till självhjälp och med denna typ av hjälpmedel skulle många
undvika de metabola sjukdomarna som nu tenderar att öka exponentiellt
och vända den goda utveckling mot allt fler friska åldringar till
en nedgång i överlevnad med en ökning av sjukligheten på äldre dar.
Man kan hoppas att de forskare och den vårdpersonal som arbetar
med diabetiker läser ditt inlägg. På Kostcentrum, Sabbatsberg får
vi varje dag bevis för att användningen av IT inom kostbehandlingen
har förändrat många människors inställning till sin egen möjlighet att
själva sköta sin behandling och 20 till 40 kilos viktreduktion
per år hör till vanligheterna. Med DietCoach får man ett mått på
näringsintaget som sedan kan jämföras med det verkliga behovet.
Mat liksom musik kan ätas i oändliga variationer men måste kobineras
rätt för att ge det rätta näringsintaget och då måste man ha hjälp av
en dator för att räkna fram alla data och för att kunna simulera
rätt näring.

Jag hoppas att du inte har något emot att jag använder dina erfarenheter för att
hjälpa andra i din situation. Tack.

Med vänliga hälsningar
Torwald Åberg
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: 1.8 miljoner svenskar behöver kostutbildning
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]