Re: Ph-värden i mat

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Klinisk näringsfysiolog Mette Axelsen DEN 26 :e JANUARI, 1998 vid 11 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Ph-värden i mat INSÄNT AV Leo Ruckman DEN 21 :e JANUARI, 1998 vid 13 - tiden

Syra-bas teorin härstammar ej ur vetenskapligt baserad medicin, utan har rötterna i folktro. Principerna om syra-bas, yin-yang, eller kall-varm (kärt barn har många namn) finns beskrivna och praktiseras bl.a. i Asien men finns även representerat inom hälsokost-rörelsen i Sverige. I vissa länder i Asien (Sri-Lanka m.fl.) behandlas mig veterligen i stort sett alla sjukdomstillstånd med en olika typer kost utifrån syra-bas principen av husmödrarna. Även olika åldrar kräver sin speciella föda. Ofta sammanfaller kostråden påfallande väl med tillgången/behovet av föda (spädbarn rekommenderas mjölk, etc.). Det är nog en rimlig antagelse att eventuella gynnsamma effekter av kosten troligen förklaras av andra faktorer än syra-bas. Jag vet inte om någon gjort en ansats att förklara de tänkbara effekterna med dagens vetenskapliga rön. Kroppens syra-bas regulering utraderar emellertid med all sannolikhet eventuella och modesta skillnader i syra-bas i magsäcken, innan det kommer till cell-nivå, så en effekt av syra eller bas-givande egenskaper i sig, är inte trolig.
Effekten på magkatarrer kan jag ej uttala mig om. Här är det dock troligen ett mer "straight-forward" förhållande mellan föda och hälsostatus.
Det finns mig veterligen litteratur att tillgå i syra-bas ämnet för den intresserade. Sannolikt bör man då söka inom området u-landsnutrition.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Ph-värden i mat
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]