RIKSDAGSBESLUT 27 NOV PREL OCH GÄLLA 970101

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Redaktionen DiabetologNytt DEN 21 :e OKTOBER, 1996 vid 19 - tiden

RIKSDAGSBESLUT PREL 27 NOV
SKALL GÄLLA FRÅN 970101
Socialstyrelsen kommer att lägga fram, förutom Nationellt
Vådprogram med kliniska riktlinjer, patientinformation och
underlag för individuella vårdöverenskommelser.
Enligt planerna ska förslagen behandlas i riksdagen 961127
och börja gälla 970101.

VÅRDÖVERENSKOMMELSEN
innebär enl Svenska Diabetesförbundet preliminärt följande
Diabetesteamet ska ge (patienten = Dig)
* individuell behandlingsöverenskommelse och individuella mål
för egenvården
* regelbunden kontroll av blodsockernivåer och hälsotillstånd
* tfnrådgivning och behandling när Du har akuta medicinska
problem
* regelbunden utbildning av av Dig och Din familj
* information om tillgängliga hjälkpmedel för injektion och
självkontroll
* möjlighet att kontrollera Din egen blodsockermätare
* information om tillgängligt samhälleligt och ekonomiskt stöd
Din roll såsom patient blir
* att lära och praktisera egenvård
* att regelbundet undersöka Dina fötter
* att kontakta Ditt vårdteam när Din egenvård inte fungerar
* att kontakta Ditt vårdteam vid akuta medicinska problem för
att förebygga mer omfattande medicinska åtgärder
* att tala med Ditt vårdteam om frågor och bekymmer Du kan ha
* att ställa frågor - och repetera dem om Du fortfarande känner
Dig osäker. Tänk igenom och skriv gärna ner Dina frågor i förväg
* att försäkra Dig om att Dina närmaste känner till Din diabetes

AVGIFTER
Beträffande avgifter är förslaget att insulinet ska vara firtt.
Av hjälpmedlen ska blodsockerstickor, urinsockerstickor,
sprutor, insulinpennor och suddar för rengöring av huden
vara fria. Däremot blir inte blodsockermätarna fria. Avgifter för mediner i övrigt föreslår regeringen ska bli enligt en fallande procentskala beroende läkemedlens kostnad med summa 1300 kr per tolv månader, vårdavgifter högst 900 kr per tolv månader med totalsumma 2 200 kr per 12 månadersperiod, enl Sv Diabetesförbundet.

INFO 961024
Red
DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: RIKSDAGSBESLUT 27 NOV PREL OCH GÄLLA 970101
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]