c-peptid???

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Bosse Orrhult DEN 28 :e NOVEMBER, 1997 vid 00 - tiden

Jag har som distriktsläkare på basen om mycket ytliga kunskaper
vant mig vid att använda c-peptid som stöd för ställningstagande
om behandlingoch behandlingsresultat.
Det senaste jag hörde var att c-peptidvar "ute".
Var finns en måttligt omfattande och djupgående kunskap för
praktiskt bruk att finna?
Tacksam förslag!
Bosse Orrhult
Distr.läk
HC Centrum
BollnäsREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: c-peptid???
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]