Re: Re: Nya diagnostiska kriterier för diabetes.

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Richard Forrest DEN 22 :e NOVEMBER, 1997 vid 15 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Nya diagnostiska kriterier för diabetes. INSÄNT AV Staffan Lindeberg DEN 04 :e NOVEMBER, 1997 vid 00 - tiden

Tack Staffan för repliken med Dina beräkningar.
I Islington Diabetes Survey som dessa ROC-kurvor beräknades ifrån var diabetes-
prevalensen faktiskt 2,5% (27/1084) och IGT-prevalens var bara 4,1% (43/1084).
Det som oroar mig är ju att för varje 100 individer man hittar med ett fB-Glukosvärde
på 6,1 mmol/l har ungefär 40 st egentligen INTE diabetes.
Det blir ett hästjobb att finna de "riktiga" diabetiker.
Tvärt emot experternas önskan att behöva göra färre glukosbelastningar, kommer
en sänkning av screeningtestets sensitivitet tvärtom att ÖKA behovet.
Båda sensitiviteten OCH specificiteten av ett screening fB-Glukosvärde på 6,7 mmol/l
var i Islington Diabetes Survey 100%.

Min poäng med inlägget är att kasta tvivel på hela idén om värdet av screena för
glukosintolerans som led i ett program för att identifiera personer
med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Där tror jag att befolkningsscreening för
dyslipidemi skulle ge mera resultat när man förbättrar omhändertanget av dem
som har lipidrubbning.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Nya diagnostiska kriterier för diabetes.
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]