Re: Nya diagnostiska kriterier för diabetes.

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Staffan Lindeberg DEN 04 :e NOVEMBER, 1997 vid 00 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Nya diagnostiska kriterier för diabetes. INSÄNT AV Richard Forrest DEN 29 :e OKTOBER, 1997 vid 21 - tiden

Diabetesprevalensen i Richard Forrests räkneexempel skulle alltså vara 2,9% vilket förefaller vara något lågt om 6,1 mmol/L skall vara gräns. Om vi utgår från en diabetesprevalens på 5%, fortfarande med sensitiviteten 60% och specificiteten 98%, kommer i stället 61% av dem med fB-Glukos över 6,1 att ha diabetes.

Vilket knappast motsäger att Richard har en poäng. Dessutom kan man fråga sig hur väl använda resurser det är att screena 2000 patienter (eller 3500 med Richards siffror) för att hitta 60 diabetiker varav många skulle hittats med sedvanliga metoder.

Dock tror jag att cost-benefit blir högre än att screena för dyslipidemi. Det anser jag görs bäst genom att uppmana anhöriga till patienter med känd familjär hyperkolesterolemi att låta kontrollera sig.

Staffan Lindeberg, distriktsläkare

Fotnot:
Sensitiviteten 60% anger att 60% av diabetikerna har fB-Glukos *6,1 mmol/L. Specificiteten 98% anger att 98% av icke-diabetikerna har >6,1. Positiva prediktiva värdet anger hur stor andel av dem med fB *6,1 som har diabetes. Detta värde varierar därför med andelen (prevalensen) diabetiker i den undersökta populationen.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Nya diagnostiska kriterier för diabetes.
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]