Re: Ny enhet för HbA1c?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Richard Forrest DEN 31 :e OKTOBER, 1997 vid 22 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Ny enhet för HbA1c? INSÄNT AV Dic Aronson DEN 07 :e OKTOBER, 1997 vid 21 - tiden

Bäste Dick!
Problemet med Ditt resonemang är att ingen patient bör
vara nöjd med ett medel B-Glukos på 9,5 mmol/l!
I min Diabetes Guide (del 1, sidan 105) ritar jag en bild med
medelblodglukos värden, HbA1c-nivåer och en fargskala som visar
hur man kan bedöma graden av metabol kontroll,
Ha denna bild på väggen i mottagningsrummet och visar
Din patient var han/hon ligger på skalan. Det blir lättare än att
Sverige ensidigt byta HbA1c enhet!REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Ny enhet för HbA1c?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]