Nya diagnostiska kriterier för diabetes.

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Richard Forrest DEN 29 :e OKTOBER, 1997 vid 21 - tiden

Som praktiserande diabetolog är jag oroad över att vi har
accepterat en sänkning a fB-Glukosnivå på ytterst tveksamma
grunder. Sänkningen har "sålts" till vården på premissen att
en tidigare diabetesdiagnos kommer att leda till en minskning
i morbiditet och mortalitet fi kardiovaskulära sjukdomar.
Detta argument för mif känns som en intellektuel "jetè". Ett kliv
som inte är förankrat i litteraturen.
Jag noterar att inga förändringar har föreslagits i post-
prandiella B-Glukosväden (där kommer >11,1 mmol/l att gälla även i
fortsättning).
I min avhandling undersökte jag olika screeningtest som diagnos-
tiska test för diabetes (DM). Bl a undersöktes med ROC (receiver
operating characteristic) kurvor; f ö första gången ROC-kurvor
användes i diabetessammanhang. Vi visade att sensitiviteten av
fB-Glukos vid 6,7 mmol/l är 47%. Sensitiviteten vid 6,1 mmol/l är
bättre, 60%.
Således av varje 100 individer med fB-Glukos 6,1 mmol/l kommer bara
47% att har diabetes, således 53% av dem har inte diabetes!
När det gäller screeningtest, så önskar man en test med hög specificitet.
Den förlusten i specificitet som en minskning av fB-Glukos är försumbar
(100% till 98%) så det är acceptabelt i screening-syfte.
Problemet är att få vårdgivarna i öppenvård att skilja mellan screening
och diagnsotiska test.
Vi kan inte meddela personer med fB-Glukos på 6,1 mmol/l att de har diabetes
förrän flera prover tagits. Ev kommer detta att leda till en ökning
i antalet glukosbelastningar, i stället för den önskade minskningen.

Slutligen till den stora frågan om man med en sänkning av de diagnostiska
kriterierna kan miskna hjärtkärl morbiditet och mortalitet. Det finns
inte något övertygande bevis för en minksning i hjärtkärlsjukdomar. Man
skulle nog har betydligt större framgång genom screening för dyslipidemi.

Jag ser störa vårdkostnader orsakade av det screeningprogram som rekom-
menderats för all över 45-år. Många individer kommer att informeras felaktigt
att de har diabetes. Och det är mycket svårt att frånta en person en diabetes
diagnos när den en gång ställts.
Dessutom saknar vi idag dietistresurser för att ta hand om de ny diagnostiserade
"diabetiker". Vilka rekommendationer kommer att finnas för deras omhändertag-
ande och behandling?

Eller är jag bara gammalmodig?
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Nya diagnostiska kriterier för diabetes.
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]