Re: Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Mette Axelsen DEN 15 :e OKTOBER, 1997 vid 11 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten INSÄNT AV Yvonne Wengström, dietist DEN 14 :e OKTOBER, 1997 vid 17 - tiden

Bästa Yvonne,

Tack för att Du påpekar fördelar som finns med kostregistreringprogrammet
DietCoach. Det kan, som jag också framhävt, passa för vissa. En av mina
invändningar mot DietCoach är att det underestimerar energiintaget på dagsnivå.
Det kanske kan komma sig av att vanliga livsmedel såsom digestive kex saknas,
emedan gås-ägg finns. Därför skulle en förbättrad version vara välkommen!
Men jag erkänner att det är lättare att fälla än att fria: Att ha det som
²uppslagsverk² för näringsinnehåll i enstaka livsmedel eller maträtter går bra.
Resultatet kan, som Du påpekar, bli att man får ett större livsmedelsval,
särskilt för dem som vill bevaka kaloriintaget, och särskilt med avseende på
²rena² livsmedel utan innehållsförteckning (tonfisk, kyckling m.m.).

Jag vill dock framhärda i att vi i framtiden måste fokusera mer på de stora
skillnaderna i blodsockerhöjande effekt av olika kolhydratrika livsmedel,
om vi skall uppnå goda resultat samt bli trovärdiga hos patienterna. Detta
koncept kallas ju populärt ²GI², och har relativt nyligen sett dagens ljus.
Forskningsresultat stödjer dess betydelse för metabol kontroll vid diabetes.
Vi har också sett mycket bra effekter av kostrådgivning om ²långsamma²
kolhydrater och ²långsamma² livsmedel i diabetesbehandlingen här på diabetes-
kliniken på Sahlgrenskas Univeristetssjukhus, även vad gäller de svåra
kategorierna gravida och gastroparespatienter. Mer dokumentation är på väg!
Jag förstår dock de frågor många dietister står inför p.g.a. glykemisk index-
(GI-)metodikens nuvarande brister. Det åligger bl.a.dem på forsknings- och
undervisningssidan att diskutera hur detta koncept kan och bör praktiseras
för att det skall bli lättförståligt och praktiskt genomförbart för
patienterna.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]