Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Yvonne Wengström, dietist DEN 14 :e OKTOBER, 1997 vid 17 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten INSÄNT AV Mette Axelsen, Klinisk näringsfysiolog DEN 22 :e SEPTEMBER, 1997 vid 16 - tiden

Bästa kollega Mette Axelsson
Jag har sedan 2 år arbetat med DietCoach på min klinik i Norrköping.
Jag anser att ett kostdataprogram med DietCoach pedagogik har stor betydelse för mina patienter både när de är hos mig och när de arbetar hemma vid sina datorer.
Efter 5-10 besök hos mig ser jag en signifikant skillnad i patienternas kostintag. Jag ser också ett ökat självförtroende och en bättre förståelse för hur man skall fördela maten under dagen. Jag kan på ett lätt sätt visa att många livsmedel som varit förbjudna i själva verket är ett bra val. Många kvinnor har ett mycket begränsat livsmedelsval vilket ger dem en sämre livskvalite. Utan tvekan ökar förtroendet för vad jag säger när jag samtidigt kan visa på datorn hur livsmedlet eller måltiden ser ut näringsmässigt.
DietCoach mäter inte bara energiämnen utan även ett antal vitaminer och mineraler. Hur man sedan skall bedöma en persons magnesium- och zinkintag utiffrån tallriksmodellen eller ögonmåttet är för mig obegripligt. Det viktigaste är dock att patienterna vågar bredda sitt livsmedelsval och det gör man när man i DietCoach kan se konsekvenserna av förändringen näringsmässigt. För detta är DietCoach ett nödvändigt pedagogiskt hjälpmedel. Att lägga för stor vikt vid fettsyror och GI-värde blir för mycket att hålla reda på och avskräcker många från att fortsätta. Det viktigaste för mina patienter är att få äta vad man vill och ger det näringsintag man eftersträvar.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]