Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Torwald Åberg DEN 25 :e SEPTEMBER, 1997 vid 12 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten INSÄNT AV Mette Axelsen, Klinisk näringsfysiolog DEN 22 :e SEPTEMBER, 1997 vid 16 - tiden

Jag håller inte med Mette om att fettkvaliteten och glykemiskt index är de viktigaste parametrarna i näringsintaget. Konkurrensen mellan fett och glucos i mitokondrierna, som så bra är beskrivits i Diabetolognytt har vi själva erfarenhet av att ge det bästa resultatet. Våra patienter klarar att med hjälp av DietCoach ta sig ned till mindre än 30 g fett per dag och får då på några få månader normala värden som sedan är bestående så länge fettintaget inte ökar för mycket. Inte heller tycks glykemist index ha någon betydelse när glycosomsättnigen har nått normala värden. Sedan till databasen. DietCoach har varit med i två jämförande studier och befunnits likvärdig med andra baser. Det som skiljer är matrecepten som är olika och därvid ger olika näringsvärden. Sedan portionsstorlekarna. Vi använder bara dessa i nödfall när inga andra vikter finns att få. I övrigt uppmanar vi patienterna att väga maten för man använder DietCoach för att analysera den egna maten och vi är väldigt rädda för att komma med pekpinnar. Vi vill inte styra in på någon särskild mat som vi vet dietisterna gärna gör. Vi har många patienter som gått hos dietist och som säger att de inte fick lära sig något. Nu har de för första gången förstått vad det hela handlar om och vad det är som är viktigt att hålla reda på. Man får också lära sig hur man skall undvika näringsbrister och de ser olika ut hos olika personer. Ca 70 % av dem som bantar utan hjälp av "monitorering" har många och ibland allvarliga näringsbrister som vi hjälper till att rätta till med förslag om vad som man kan äta och om detta inte går stöter vi till med tablettsupplement, men vi vet vad vi gör. Beträffande dokumentation har vi ca 1700 personer som har "monitorerat" minst 30000 dagar samlade på datamedia hos oss. Vi har dock inte haft personliga och ekonomiska möjligheter att sammanställa detta stora material som också innehåller blodkemi hos ett stort antal personer. Som privatföretagare och icke kvinna befinner man sig ute i kylan i detta sammanhang. Våra patienter är mycket nöjda med oss och DietCoach som nu är sålt i över 1000 ex till privatpersoner så någon möjlighet att stoppa användningen finns nog inte. Dessutom kommer vi att lägga in fettsyrorna till valda delar då vi har värdena tillika med flera vitaminer och mineraler. Vi har också flera publikationer och programmet är presenterat i en undersökning på läkarstämman. Att den pedagogiska principen i DietCoach har plagierats av Kost och Näringsdata med hjälp av landstingspengar får väl också betraktas som ett erkännande där man framhållit den pedagogiska finessen.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]