Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Mette Axelsen, Klinisk näringsfysiolog DEN 22 :e SEPTEMBER, 1997 vid 16 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten INSÄNT AV Torwald Åberg DEN 21 :e SEPTEMBER, 1997 vid 17 - tiden

Jag har granskat Torwald Åberg´s näringsberäkningsprogram "DietCoach" i samband med planering av en kostinterventionsstudie. För det första; -Är det värdefullt med ett kostberäkningsprogram till patienterna? Ja, det skulle vara väldigt bra med ett redskap som patienterna själv kan använda för att monitorera sin kost. Analogt med blodglukos-monitorering, skulle monitorering av kosten kunna leda till väsentligt förbättrad metabol kontroll för vissa patienter.
Är "DietCoach" då ett bra alternativ? Jag anser inte att detta näringsberäkningsprogram är moget för spridning till patienterna. Det skulle kunna finnas upplysning om det hos dietisten, ja, samt om dess möjligheter och begränsningar. Dock saknas hittils belägg för att näringsberäkningsprogrammet verkligen har avsedd effekt på patientens kostintag. Jag tycker det är för tidigt att ställa oss bakom och rekommendera detta till patienterna, utan god dokumentation! Då det dessutom är centralt att diabetikerna anser våra råd vara trovärdiga, så kan faktiskt vara till skada för vårt förtroende hos patienterna, eftersom den version av näringsberäkningsprogrammet som hittils föreligger är inkonsekvent, ofullständigt och ibland felaktigt med avseende på livsmedel och livsmedelsvikter. Varje uppmärksam patient kommer att tycka att detta är ett trubbigt verktyg, och mista intresset.
Vad mäter DietCoach "i bästa fall" (det vill säga om det verkligen gav ett rättvist mått på kostintaget). -Jo, fördelning mellan intag av protein /KH och fett, samt näringsintag. Därmed är det, vad jag kan bedöma, omöjligt att monitorera vare sig fettkvalité eller glykemiskt index på kolhydraterna. Dessa råd är idag centrala i kostrådgivningen till patienterna, så kanske vår kära gamla tallriks-modell kombinerat med vårt ögon-mått, fortfarande mäter "de viktigaste" aspekterna av kostråden till diabetiker bättre än näringsberäknings-programmet. -För många iallafall! Däremot skulle jag gärna se en noggrannare version, samt en god dokumentering, för jag tror att en del diabetiker skulle kunna ha nytta och glädje av programmet, t.ex. för att lära sig estimera mängd kolhydrater.REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Näringsberäkning med dator för diabetespatienten
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]