Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Ett nytt och bättre diabetesregistervänligt sätt att lagra INFO DEN 12 :e APRIL, 1997 vid 13 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV Peter Fors DEN 08 :e FEBRUARI, 1997 vid 11 - tiden

SGML ­ nytt sätt att lagra patientinformation

De patientjournalsystem, som vården idag använder kan inte kommunicera, vilket
till stor del beror på att man använder olika format vid lagring. En stor del av
dessa system kommer heller inte att finnas på marknaden om ett par år.

Spri har tillsammans med Göteborgs Sjukvård under hösten 1996 testat ISO-standarden SGML
(Standard Geveralized Markup Language) för att på ett strukturerat sätt kunna föra
patientinformation ur och i olika journalsystem.

Erfarenheterna från Göteborg anses få stor betydelse för den framtida användningen av elektroniska
journaler ­ såväl inom landet, som i ett internationellt perspektiv. Spri avser att presentera resultatet
inom ramen för sitt internationella kontaktnät.

Långsiktigt projekt Myndigheterna kommer troligen inom en snar framtid att resa krav på att dessa
frågor löses på ett tillfredställande sätt. Standarden SGML är ett intressant förslag till lösning när det
gäller säker kommunikation och långsiktig lagring för DVD-information (Datorstödd
Vårddokumentation). Spri har nyligen hållit ett seminarium för landstingens och sjukhusens IT- och
ADB-chefer (motsvarande inom den kommunala sektorn) samt leverantörer av datorstödda
vårddokumentationssystem, m fl intressenter. ²Långsiktig lagring och kommunikation med
SGML². Om tillräckligt intresse finns, kan seminariet upprepas vid ett senare, ännu ej fastställt
tillfälle. (Håll uppsikt i Spris konferenskalendarium). För ytterligare information om Spris arbete
med SGML och DVD, kontakta gärna projektledare Gert Ljungkvist, tfn: 08-702 46 45.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]