Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV NU är det BESTÄMT vilket ämne det blir! DEN 12 :e APRIL, 1997 vid 13 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Diabetessymposium på Riksstämman 1997? INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 08 :e FEBRUARI, 1997 vid 12 - tiden

Läkaresällskapets Deelegation för Symposier
har valt inom Diabetologin ämnet
*****************************************
Diabetes typ 2 - en terapeutisk utmaning!
*****************************************

Tack för gjorda inlägg som bidragit och inspirerat till att ovan ämne valts

NyhetsINFO
Red
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]