Re: Blir Diabetessjuksköterska Diabetesspecialistsjukhussköterska?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV christian Berne DEN 11 :e FEBRUARI, 1997 vid 08 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Blir Diabetessjuksköterska Diabetesspecialistsjukhussköterska? INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 11 :e FEBRUARI, 1997 vid 07 - tiden

Detta är ett mycket viktigt område att bevaka. 10 p-kurser i diabetesvård förekommer på många ställen i landet, men kursinnehållet och kraven varierar och är ej definierade. I Nationella Riktlinjer underströks behov och krav på en mera formaliserad utbildningsgång för att få kalla sig diabetessjuksköterska. I vår har vi vid Vårdhögskolan i Uppsala startat en 20 p utbildning till diabetessjuksköterska som ett led i en ytterligare kompetensutveckling. Vi har lagt upp detta för att motsvara EU-krav för specialist-sjuksköterske-utbildning och har tillsammans med en grupp från diabetessjuksköterskeföreningen (SSDV) haft kontakter bl.a. med engelska utbildningar. Kompetensutveckling är viktig men det är också viktigt att vi utnyttjar den kompetens som byggs upp, något som framhölls väl i ett tidigare inlägg. Jag menar då att vi har krav på diabetessjuksköterske-insAtser i primärvård, gärna i form av den modell som skisserats.

Christian Berne
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Blir Diabetessjuksköterska Diabetesspecialistsjukhussköterska?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]