Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV SFD DEN 10 :e FEBRUARI, 1997 vid 23 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Diabetessymposium på Riksstämman 1997? INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 08 :e FEBRUARI, 1997 vid 12 - tiden

Följande förslag på ämnen har kommit in

DIABETESREGISTER PÅ LOKAL, REGIONAL OCH NATIONELL NIVÅ
- instrument för optimerad vårdkedjefunktion och kvalitetssäkrad vård
Detta förslag har inkommit från Dalarna, Malin André och Dick Aronsson, med önskemål om ett symposium, som avhandlar Diabetesregister - för och emot, samarbete primärvård - sjukhus, grund för lokalt kvalitetsarbete etc. Dalarna är ett bra exempel på gott samarbete över gränserna.

DIABETESFOTEN
är aktuell ständigt

SOCIAL SITUATION OCH LIVSSTIL VID DIABETES
rökning, motion, kost, yrke, inkomst, hälsoekonomi, patientföreningen med kostnader, vårdkontakter, etc

EVIDENCE BASED MEDICINE
är ²inne², men ingår i internmedicinskt möte i Umeå i mars och även på läkardagarna i Örebro

Fler förslag? Synpunkter på ovan? Vad saknar Du?

Med vänlig hälsning
stig attvall
vetenskaplig sekr SFD
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Diabetessymposium på Riksstämman 1997?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]