Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Mats.Eliasson DEN 06 :e FEBRUARI, 1997 vid 19 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV Peter Fors DEN 02 :e FEBRUARI, 1997 vid 13 - tiden

OK Jag kan haka på.
Vår policy är ju att vi kommer aldrig att införa några "separata"
register som kräver manuell inmatning utan all framtida
diabetesregister/kvalitetsutveckling måste kunna hanteras/Hämtas in direkt
från existerande datajournalsystem. Vi startar i nästa vecka en
arbetsgrupp i frågan när vi har konstituerande möte för Norrbottens
Diabetesråd.

mats
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]