Re: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Bengt Lindblad DEN 18 :e OKTOBER, 1996 vid 23 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV Måna Wallensteen DEN 18 :e OKTOBER, 1996 vid 20 - tiden

Bäste Stig,
Inom pediatriken har det 1993 utarbetats en speciell
handbok för diagnoser inom endokrinologi. Doc Kerstin
Brismar Karolinska sjukhuset var väl den verkställande
under ledning av prof Martin Ritzen och dr Lars Hagenäs
och Sv Barnläkarföreningens sektion för diabetes och
endokrinologi med Otto Westphal som nuvarande ordf.
Denna uppdelning kan ha intresse också för Er.
Med vänlig hälsning
Bengt LindbladREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]