Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Måna Wallensteen DEN 18 :e OKTOBER, 1996 vid 20 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV Bengt Lindblad DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 17 - tiden

>Hej Stig,
>Hoppas Du också trivs i oktober med alla vackra färger om Du hinner se
>dem ?
>Några synpunkter:
>1. Blodsockergränserna: Bengt har givetvis rätt. Jag vet inte varför man
>inte skiljer på kb- och vB- fGlukos men gör det när det gäller värde
>taget "när som helst". Ska man inte hålla sig till WHO:s kriterier även
>om de är ologiska. I praktiken har det sannolikt ingen betydelse.
>Definitivt inte för oss barnläkare, dör den kliniska diagnosen inte
>brukar slå fel.
>2. Glukosbekastning enl. Bengt OK!
>3. Mikroalbuminuri definition enlig europeiskt konsensus:
>Albuminkoncentration= 20-200 mg/L i morgonurinprov eller 20-200
>mikrogram/L i natturin samlad under ett definierat tidsintervall, i
>minst 2 av tre konsekutiva prover under en period av sex månader. Detta
>för att andra tillfälliga orsaker till förhöjd mikroalbuminuri, såsom
>kraftig fysisk aktivitet infektion eller amnnat inte ska bedömas som s.k
>incipient nefropati. För oss barnläkare är det viktigt att ta s.k.
>"vilande" natturin för att inte normal ortostatism ska interferera med
>bedömningen. Är albuminuri det samma som manifest nefropati? Ska man i
>så fall skriva detta? Detta antar jag att Ni på vuxen är bäst på att
>bedöma.
>5. GAD, ICA och IAK behöver man väl inte dra in i detta??
>Kommer inte på mer just nu
>
>Hälsningar från

>Måna Wallensteen
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]