Angående "stockholmarna blir allt friskare" SvD 19/1-97 sid 22

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Maria Lennernäs DEN 19 :e JANUARI, 1997 vid 14 - tiden

Angående "stockholmarna blir allt friskare" SvD 19/1-97 sid 22

Det finns ytterligare en förklaring till hjärtsjukdomar i norra Sverige som är väl så trolig: Ljuset. När dagsljuset kortas under hösten höjs blodfetter hos däggdjur i subpolarområden, deras fettväv ökar (dessa faktorer ingår i hjärtkärlbilden). Människor reagerar med "kolhydrat"-sug, chokladfrossa etc (ingår i Seasonal Affective Disorder) under hösten. Djuren rustar sig för en kall och torr period med låg tillgång till föda genom att lagra energi i form av fett i kroppens vävnader. Nivåer av sömn och rogivande hormon melatonin ligger högre denna tid av året, man blir inaktivare och slöare - vilket kan resultera i en lägre fysisk aktivitet och därmed lägre energif/fett förbränning. Om en svältperiod följe är detta ok, fettet bränns bort. Vi människor firar jul istället... Detta handlar också om tid, biologisk tid, dygsnrytm, årsrytm (circadiana och circa annuala
Som nutritionsansvarig vid Folkhälsoinstitutet vill jag aktivt medverka till att sprida kunskap/väcka debatt i dessa frågor om årstidens och arbetstidens inverkan på prestation och ämnesomsättning. FHI skall dessutom arbeta med Arena Arbetsliv framöver.
Med vänliga hälsningar
Maria Lennernäs,
avd dir., doktor i medicinsk vetenskap i näringslära (mitt forskningsområde är näringsfysiologi-matvanor-skirftarbete-dygnsrytm).
Vid FHI är min fax 08-7833545, e-mail maria.lennernas@fhinst.se
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Angående "stockholmarna blir allt friskare" SvD 19/1-97 sid 22
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]