Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Mats Eliasson DEN 17 :e OKTOBER, 1996 vid 17 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV stig attvall vetenskaplig sekreterare i SFD DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 01 - tiden

Spännande med möjlighet till diskussion på nätet.
Jag tycker att Monas synpunkter om diabetes UNS är mycket viktiga. Klassar vi pat som typ 2 (i brist på bättre) hänger detta med i fortsättningen och kanske leder till att nödvändig omprövning inte sker, speciellt om det är en diabetolog som kodat ursprungligen. Perifer ischemi utan sår eller gangrän verkar viktigt att kunna koda - mkt vanli klinisk situation. Jag håller också med Mona att det är viktigt att explicit kunna koda flera diagnoser och inte bara klumpa ihop dem uner "multipla komplik".

Själv tycker jag uttrycket "albuminuri" för U-alb >300 är lite knepigt. Borde det inte heta manifest nefropati och sedan defineras enl förslaget.

Skall verkligen subjektiv känselnedsöttning krävas för perifer neuropati - nog klassar jag dessa som neuropatiska vid ett rejält bortfall av vibr.sinne oavsett om pt märker något själv.

Tyvärr alltför kort tid för några smartare synpunkter - men att prova mediat var skoj.
Mats Eliasson Luleå
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]