Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Martin Fahlén DEN 08 :e JANUARI, 1997 vid 19 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV jeol@canit.se DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 12 - tiden

I häftet "Datorstöd vid utveckling av diabetesvård" från SPRI
finns en hel del om frågan. Ta kontakt med Gert Ljungkvist
på SPRI så sänder han säkert uppsatsen.

Vänliga hälsningar

Martin Fahlén
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]