Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Christian Berne DEN 16 :e OKTOBER, 1996 vid 13 - tiden

SOM REPLIK PÅ: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997 INSÄNT AV stig attvall vetenskaplig sekreterare i SFD DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 01 - tiden

När det gäller klassifikation av diabetes i de nya nationella
riktlinjerna som undertecknad tills med CD Agardh har ansvarat
för så bygger gränser på Mona Landins MARS.dokument.
I vårt dokument finns såväl venöst, blod och plasma-glukos
noterat. En komplikation i sammanhanget är att WHO håller på med en ny
diabetesklassifikation, där förutsättningarna kan ändras.
För OGTT till barn har de angivna riktlinjerna inkluderats tillsammans
med en del annat material ur Sture Sjöblads programversion.
Stig finns det ingen automatiskt sidbrytning i denn rutan????!!!
Christian BerneREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]