Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Urban Rosenqvist DEN 27 :e DECEMBER, 1996 vid 23 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes INSÄNT AV Ann-Louise Berg fortsättning DEN 27 :e DECEMBER, 1996 vid 20 - tiden

Roligt att läsa din redovisning av litteraturen. Det finns
ytterligare en del om hur vårdprogrammet föll ut i Stockholm.
För referenser mm se min artikel "Diabetes service management
training and the need for a patient perspective: a 10-year
evolution oftraining strategies and goals" sid 209-213 i boken
New trend in patient education: a trans-cultural and
inter-disease approach. Eds J-P Assal, A Golay and AP Visser 1995.
Artikeln finns också i ett supplement till Patient Education and
Counseling Vol 26, 1995.
När det gäller att utbilda personalen i pedagogik har vi allt
mer förstått betydelsen av den skola som utvecklats av Ference
Marton i Göteborg. Jan Theman introducerade hos oss sitt program
Diabetologicum som just hade den uppgiften. Den kursen har också
utvärderats och jag kan skicka dig det materialet om du vill.
Gott Nytt År!
UrbanREPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]