Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Ann-Louise Berg fortsättning DEN 27 :e DECEMBER, 1996 vid 20 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes INSÄNT AV Ann-Louise Berg fax 031 69 02 39 DEN 27 :e DECEMBER, 1996 vid 20 - tiden

Hälsorelaterad livskvalitet hos IDDM
Wikblad (1996) undersökte hälsorelaterad livskvalitet hos IDDM med en
enkät. Resultatet tydde på att det inte finns någon skillnad i upplevelsen
av livskvalitet mellan IDDM och människor i allmänhet. När jämförelse
gjordes mellan den HbA1c nivån och livskvalitet framkom att diabetiker med
HbA1c > 9% skattade sin fysiska och emotionella funktion signifikant lägre
än de med lägre HbA1c, < 9%. Diabetiker utan senkomplikationer skattade sin
allmänna hälsa högre än de med senkomplikationer. Sammanfattningsvis
antyder Wikblads studie att bra metabol kontroll ger diabetiker bättre
livskvalitet.

Nerenze et al (1992) belyste diabetikers och läkares uppfattning av
diabetikers hälsotillstånd och fann att läkarna signifikant skattade
diabetikers allmänna hälsa högre än diabetikerna själva. De fann ingen
ingen överensstämmelse mellan subjektivt välbefinnande och objektivt god
kontroll. Detta visar på betydelsen att fråga diabetikerna själva när
vårdinsatser skall diskuteras. Uhlmann et al (1991); Fossa et al (1990) och Slevin et al (1988) har också visat att sjukvårdspersonal inte är tillräckligt lyhörda för patienternas
svårigheter och deras ev brist på välbefinnande/livskvalitet. Användning av
livskvalitetsinstrument kan här motverka att vårdpersonal underskattar
patienternas problem samtidigt som det kan underlätta att upptäcka av
diabetikers behov.

Sammanfattning: diabetiker har egna möjligheter att ta ansvar för sin egen
hälsa och förståelse, intresse och kunskap har stor betydelse.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]