VÄLKOMMEN!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV stig attvall DEN 11 :e OKTOBER, 1996 vid 18 - tiden

BÄSTA LÄSARE!

Det är en stor glädje att nu kunna hälsa Dig Välkommen till
DiabetologNytts DiskussionsForum!
Här sker en fri debatt och diskussion kring Diabetologi.
Diskutera klinik, vetenskap och utbildning. Ge spontana
synpunkter på det som kan intressera!
DikussionsForum är därmed invigt. Det är öppet för Dig som är
inspirerad och intresserad! Tag Dikussions-Stafett-Pinnen!

Med vänlig hälsning
stig redaktör
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: VÄLKOMMEN!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]