Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordförandespalten

1Ännu en härlig sommar har gått mot sitt slut och vi återtar våra vardagsrutiner och inordnar oss i rutorna igen. Själv har jag tagit mig en sväng med Hurtigrutten och njutit av den arktiska storslagenheten. Jag har införskaffat några får som i pastoral stil betat min sommaräng. Nu kommer vintern och man kan ju inte äta upp sina vänner så jag har några olösta problem... I Skåne och i övriga landet så skördas det för fullt och jag har bifogat några hälsobringande grödor: Nypon har goda effekter fr a på fettprofilen, äpplen håller dig frisk (An apple a day keeps the doctor away) och rapsoljan är den nordiska olivoljan.

SFD styrelse träffades under två dagar i Karlstad för att lägga upp strategin för det kommande året.  Just nu ökar fetman, fler får diabetes och HbA1c hos redan sjuka har stigit alltsedan 2007 enligt siffror från Nationella Diabetes Registret. Detta sker samtidigt som neddragningar inom sjukvården sker generellt och prioriteringar av nybesök drabbar kroniskt sjuka och i synnerhet patienter med diabetes. Dålig diabetesvård resulterar i helt onödiga och svåra komplikationer och hög sjukvårdskonsumtion. Det är ett stort pedagogiskt problem för oss inom vården att förmedla detta viktiga budskap. Allt som kan förbättra den metabola kontrollen som t ex i2nsulinpumpar, kontinuerlig blodsockermätning, återbesök hos diabetessköterska/-läkare och nya läkemedel är kostnadseffektivt och ska sanktioneras av myndigheterna – men så är inte fallet. Man ser ofta fortfarande bara i det korta perspektivet med initialt högre kostnad. Det är därför med glädje vi noterar att WHO har igångsatt aktiviteter för att förbättra situationen för patienter med andra sjukdomar än de vanliga smittsamma. Folkhälsoinstitutet i Sverige kommer att vara med i dessa aktiviteter och planera för en folkhälsostrategi fram till 2020. Folkhälsoinstitutet har dock närmast i tur en hälsovecka den 15-21 oktober då man fokuserar kring bra mat och fysisk aktivitet. Bland Folkhälsoinstitutets övriga uppdrag noteras projektet “Hälsa på lika villkor” vilket i högsta grad också är relevant för de patientgrupper vi representerar. I denna diskussion har vi också en del att tillföra fr a när det gäller insulinumparna som fortfarande inte fått någon tillfredställande lösning. TLV framhärdar i sin uppfattning att insulinpump inte ska vara något statligt sanktionerat hjälpmedel utan att det är upp tll varje landsting att själva göra sina upphandlingar om de anser att det är värt att satsa på detta.

Inom SFD arrangeras höstmötet i år i Stockholm tillsammans med Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes. Det går av stapeln i oktober och förutom barnperspektvet så bjuds mycket annat intressant. I november i samband med Världsdiabetesdagen 14 november kommer föreningen tillsammans med Dagens Medicin att arrangera ett möte på Nalen i Stockholm. Mötet är en maning till att vi måste ta tillbaka initiativet och styra skutan åt rätt håll inom både prevention och behandling. Sjukvården klarar inte detta ensamt utan nu måste hela samhället engagera sig. Det är därför med tillfredställelse vi noterar att Folkhälsoinstitutet startat en hälsokampanj för att få till bättre levnadsvanor för att minska fetman och öka den fysiska aktiviteten. Vi hoppas att politiker och andra beslutsfattare kommer för att diskutera diabetesproblemen med oss. Billig vård idag är dyr vård i morgon!

Under hösten är det också EASD i Berlin och SFD kommer att ha ett bås i Global Village med postrar.  Kom gärna förbi och titta in om ni är i Berlin.

3

Till våren i mars 2013 laddar vi för DiabetesForum. Det är vårt samarrangerade möte med de andra föreningarna i Nationella Diabetes Teamet och kommer förhoppningsvis att locka många deltagare. Programmet för Diabetes Forum är klart och utlagt på hemsidan. Det kommer att gå av stapeln i det nybyggda kongresscentrat Waterfront i Stockholm vilket bara i sig är en orsak att komma till Forum.

Väl mött såväl i Stockholm som Berlin!

Mona Landin-Olsson
Ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com